Aktuality

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Aktuality - 2015

Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Cílem rozvojového programu je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání.   Program zajistí podporu vzdělávání žáků vybraných oborů vzdělání ve třídách, v nichž...

Tematické šetření podpory matematické, čtenářské a sociální gramotnosti v roce 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Inspekční činnost tematicky zaměřená ve školním roce 2015/2016 na podporu rozvoje a na dosaženou úroveň matematické, čtenářské a sociální gramotnosti bude sestávat ze tří provázaných částí: inspekčních elektronických zjišťování orientovaných přede...

Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, která je prováděcím právním předpisem k § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zákla...

Programy na podporu rozvoje občanské společnosti

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Programy na podporu rozvoje občanské společnosti. Aktivity v programech jsou tak zaměřeny na rozvoj občanských kompetencí, které žáky učí respektovat sebe a druhé lidi, vcítit se do situace os...

Rozvojový program na podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje  rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Zpravodaj MŠMT č. 2 na téma společného vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Kateřina Valachová uvádí nový Zpravodaj MŠMT takto: Představujeme Vám další číslo zpravodaje, které je opět věnováno tématu společného vzdělávání. Jde o závažné téma, které pro české školství představuje velkou změnu. Snad i proto se kolem něj obj...

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k povinnému vyšetření protilátek anti HBs

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k povinnému vyšetření protilátek anti HBs u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol před nástupem do školy

Energetické nápoje, cola a chipsy zmizí v únoru ze školních automatů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Ze školních automatů a bufetů zmizí od února energetické nápoje či povzbuzujícími drinky, káva a limonády obsahujícími kofein a sladidla. Prodávat se nebudou smět ani solené nebo slazené oříšky, cukrovinky i plněné bagety s majonézou, hořčicí nebo...

Sněmovna schválila novelu, která končí s propouštěním učitelů na prázdniny

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Poslanci dnes schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících, která kromě jiného znemožňuje ředitelům škol zaměstnávat učitele pouze na 10 měsíců.

Program Excelence základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

V souladu se Strategií vzdělávací politiky do roku 2020 a v návaznosti na úkoly vyplývající z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 byl dne 8. prosince 2015 vyhlášen první ročník rozvojového programu „Hodnocení žá...

Výsledky ceny za inovace ve vzdělávání Eduína 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Večer 8. prosince proběhlo v reprezentativních prostorách České spořitelny slavnostní vyhlášení dalšího ročníku ceny Eduína. Během večera bylo předáno celkem sedm ocenění. Z devíti finalistů vybrala tři vítěze odborná porota a tři vítězné projekty...

Čtvrtina dětí se omlouvá z tělocviku

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Generace sedících lidí? Děti nemají vztah k pohybu a rodičům to nevadí. Pětadvacet procent školáků má omluvenky z tělocviku a většina zbytečně. Stát válčí s obezitou a úrazovostí dětí vyšším počtem hodin tělocviku, jenže začínat na základní škole ...

Tematická zpráva - Kvalita vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Kategorie: Ostatní

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách.

Postižení žáci budou mít na asistenty učitelů nárok

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Asistent do každé třídy, kde bude zapotřebí. To je sen rodičů postižených dětí i mnohých kantorů. Příští rok se podle všeho už dočkají. Rodiče se od září 2016 už nebudou muset handrkovat s psychology a školami o doporučení na asistenta. Základní š...

Kontrola udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek k MZ

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu se souhrnnými výsledky inspekční činnosti prováděné ve vybraných školských poradenských zařízeních. Inspekční činnost byla provedena v režimu kontroly a zaměřovala se na udělování odborn...

Vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích programech a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy se souhrnnými výsledky k problematice vzdělávání žáků v jednotlivých  vzdělávacích programech základního vzdělávání (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematice péče poskytované ped...

MŠMT přispěje některým dětem na školní obědy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dotační program, z kterého budou financovány školní obědy sociálně znevýhodněným dětem. Příjemci programu budou neziskové organizace, které prostřednictvím školy nebo zařízení školního stravo...

Ministryně Valachová se ostře ohrazuje proti kritice důsledku novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství Kateřina Valachová se ostře ohrazuje proti kritice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohledně novely zákona Ministerstva zdravotnictví, která upravuje nakládání s nebezpečnými látkami ve výuce.

Kyselina do školy nepatří, určila vyhláška. Učitelé přišli o pokusy, školáci o olympiády

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: aktualne.cz

Studenti automobilových středních škol nemohou do osmnácti let přijít do styku s pohonnými hmotami, studenti chemie se nedostanou ke kyselině. Absurdní situaci způsobily změny zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky o práci mladistvých, která...

Ukázková hodina školy Labyrinth

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Labyrinth

Škola Labyrinth je jedním z pilířů mezinárodního projektu Open School Space.

Nabídka práce