Aktuality

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Aktuality - Leden 2015

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský záko...

Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2015 vyhlašuje IX. ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ÚOOÚ

Informace mají dnes hodnotu zlata. Pokud jsou v těch správných rukách a využívány k tomu, k čemu mají být, je vše v pořádku. Představte si ale, že například z databáze banky, pojišťovny, státní instituce, třeba policie, nebo ze zdravotnických data...

Jeden svět 2015 praskne vaši ochrannou bublinu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: jedensvet.cz

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností – to je cílem 17. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který své publikum přivítá výzvou „Praskněte své bubliny!“. Jeden svět se uskuteční v Pra...

Zájemci o grant mohou žádat v programu „Spolupráce škol a stipendia“ v rámci Norských fondů a fondů EHP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: DZS

Zástupci základních, středních škol, konzervatoří, VOŠ a VŠ mohou dát prostor svým projektovým představám a podat žádost o finanční podporu od 26. ledna 2015 do 26. března 2015 prostřednictvím  Domu zahraniční spolupráce. Prostředky alokované v rá...

Zájem firem o učně roste, žáků je pořád málo

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: novinky.cz

Stále více firem, dokonce i zahraničních, má zájem o žáky českých středních odborných škol a učilišť. Nadále však narážejí na problém, že je takových studentů a potenciálních zaměstnanců nedostatek.

Čeští učitelé se do vzdělávání nehrnou

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Čeští učitelé cítí menší potřebu dalšího vzdělávání, než je mezinárodní průměr. Při srovnání podle předmětů, které vyučují, nejvíc tuto potřebu vnímají podprůměrně učitelé cizích jazyků a matematiky. Naopak více ji mají učitelé esteticko-výchovnýc...

Kurz robotiky ASURO pro nadané žáky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NIDV

Talentcentrum NIDV nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity. Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (online kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmon...

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

Projekt K2 se blíží k cíli…

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Realizace dvouletého Individuálního projektu národního „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském hotelu O...

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program...

Povinné přijímačky ani maturitní matematika nemají jistou politickou podporu

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: novinky.cz

Povinné státní přijímačky na střední školy a povinná matematika u maturity v roce 2019 jsou nejvýznamnějšími reformami, které z dílny ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) pocházejí, ale jejich schválení ve Sněmovně není vůbec jisté.

Rozšíření Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje „Dodatek č. 3 k vyhlášení Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ", který obsahuje především informaci o zvýšení počtu pilotních škol a seznam těchto škol, včetně kontaktů na ně.

Záškolákům hrozí ústavní výchova, rodičům pokuta i vězení

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ceskatelevize.cz

Žáků je za školou podstatně méně, než bývalo. I když ale například v Ostravě ubyly v posledních pěti letech dvě třetiny záškoláků, v žádném případě nejde o okrajový problém. V některých kritických lokalitách se snaží například před náročnými testy...

Termín uplynul: kdo z učitelů bude studovat, nebo muset opustit školu?

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: denik.cz

Na školách je podle ministerstva školství nekvalifikovaných 17 tisíc učitelů. Z hlediska počtu již studujících jich nejvíce vykázal Středočeský kraj (1 233), kdy je podle analytické zprávy zaměstnáno 16 602 učitelů. V Praze je 18 479 učitelů a dop...

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didak...

Mapování společenských stereotypů IV.

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: DOX

6. 2. 2015 od 10:00 do 15:00

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový r...

Chládek: Matematika je základ, povinnou maturitu nebudu odkládat

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: idnes.cz

Ačkoli jsou české děti v matematice dlouhodobě na slabé úrovni, budou z ní povinně maturovat. Kvalita výuky se sice musí zlepšit, ale není čas na to čekat, řekl v rozhovoru pro iDNES.cz ministr školství Marcel Chládek. Letos podle něj vznikne regi...

IV. mezinárodní vědecká konference Centra školského managementu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CŠM

Management vzdělávání aneb Jednota v různosti

Nabídka práce