Aktuality

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Aktuality - Říjen 2015

Infoabsolvent.cz odpoví na otázky ke studiu i uplatnění

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Zhruba 200 000 žáků i dospělých začíná uvažovat, kam se přihlásit na střední, vyšší nebo vysokou školu. Informační systém Infoabsolvent.cz může pomoci rozhodnout se každému z nich. Vedle aktuální vzdělávací nabídky škol pro školní rok 2016/2017 na...

Sněmovna podpořila povinný předškolní rok i jednotné středoškolské přijímačky

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Sněmovna v prvním kole podpořila navzdory zejména pravicové kritice novelu školského zákona, podle níž má být od roku 2017 povinný poslední rok mateřské školy. Ve stejném roce se mají sjednotit přijímací zkoušky na střední školy. O čtyři roky pozd...

Děti mají mít až do třetí třídy obědy zdarma, chce prosadit Valachová

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: aktualne.cz

Ministryně školství Kateřina Valachová si přeje, aby stát platil obědy dětem v posledním roce mateřské školy a od první do třetí třídy. Jídelny mají podle ní naučit děti žít zdravým životním stylem, zároveň mají fungovat jako místo setkávání. Mini...

Vzdělávací Roadshow pro školy společnosti Microsoft se zúčastnilo přes 1 000 učitelů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

14denní konferenční roadshow společnosti Microsoft představila nové technologie a přístupy ve vzdělávání. Akce se uskutečnila v rámci celosvětové iniciativy Microsoft EDU Days. Jednotlivé konference proběhly v osmi městech České republiky, 11 význ...

Nový dotační program na Podporu nadaných žáků základních a středních škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 vyhlašuje dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve ...

Právní předpisy k organizaci přijímacího řízení ve středních školách - říjen 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Doplňkové informace k organizaci přijímacího řízení ze Sbírky právních předpisů - říjen 2015

Jak se dívat na divadlo

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Divadlo Drak

Seminář zaměřený na inspirativní metody přípravy žáků na návštěvu divadelního představení a jeho následné ho reflexe. Účastníci se seznámí s technikami, které podporují zájem žáků o divadelní umění a přispívají k rozvoji aktivního diváctví.

Internet – dobrý sluha, ale zlý pán!

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Dokážete čelit rostoucím hrozbám kybernetických útoků? Dokážete ochránit sami sebe a své děti? Pokračování celorepublikového projektu „Kraje pro bezpečný internet“ (KPBI) vás připraví na aktuální nebezpečí a ti šťastní mohou navíc vyhrát zajímavé ...

Ředitelé často musí doplácet asistenty z učitelských odměn

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Peníze od zřizovatelů mnohdy školám na platy asistentů pedagoga nestačí. Ředitelé je pak musejí financovat z rozpočtu školy, například z prostředků určených na odměny pro učitele nebo z vlastní výdělečné činnosti. Tou může být pronájem tělocvičen....

Tematická zpráva – Zpráva z kontroly závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Školní rok 2014/2015 byl prvním rokem, kdy střední školy s obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (obory kategorie H, E) povinně realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Přestože ověřování tohoto způsobu zadává...

Konference „Kvalita nebo kvantita? Proč zjišťovat postoje žáků“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Tematická zpráva – Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce kontrolu a monitoring jejího průběhu. V letošním roce na základě předchozích zkušeností a také informací Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání provedla Česká ...

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

ČŠI reagovala na výsledky šetření TALIS 2013 a připravila ucelený program vzdělávání pro ředitele základních škol a jejich zástupce v tematikách pedagogického leadershipu. Vzdělávací program, zaměřený na otázky rozvoje sebe sama a druhých, na ment...

LABYRINT MIGRACE

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Práce s předsudky na českých školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Cílem semináře je připravit účastníky na práci s předsudky v české škole. V průběhu semináře se seznámí s různými možnostmi práce s předsudky a budou jim představeny různé metody, aktivity a techniky. Účastníci budou mít možnost sdílet a reflektov...

Nová tarifní tabulka pro pedagogy: o kolik se od listopadu 2015 zvednou platy učitelů?

Kategorie: Ostatní

Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci budou od 1. listopadu 2015 placeni podle nové platové tabulky. Ta by měla mít místo dosavadních pěti šest platových stupňů. Učitelé s praxí nad 32 let si tak významně polepší.

Pracovníci škol budou mít vyšší platy již od listopadu 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obratem zareagovalo na rozhodnutí vlády navýšit rozpočet ministerstva školství o 398 milionů korun na platy pracovníků škol. Prostřednictvím nového rozvojového programu tak dostanou vyšší platy pedagogo...

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce jako státní úřad pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity ve vzdělávání pracuje s různými metodami a nástroji, díky kterým může poskytovat objektivní zpětnou vazbu jak školám, tak státu. Při vývoji no­vých podpůrných sys...

Nabídka práce