Aktuality

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Aktuality - Únor 2015

Výsledky PISA 2012 - Kreativní řešení problémů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje překlad mezinárodní zprávy z šetření PISA 2012. Tento dokument přináší výsledky šetření v oblasti individuální schopnosti žáků řešit problémy. Šetření, které v České republice realizovala Česká školní inspekce, byl...

Vzdělávání pedagogů v rámci projektu Věda má budoucnost

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Věda má budoucnost

Více než 40 učitelů a ředitelů škol z Mladoboleslavska, Libereckého a Královéhradeckého kraje se účastní programu na popularizaci technických oborů na základních školách.

Ministr školství Marcel Chládek seznámil zástupce krajů s připravovanými změnami financování regionálního školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ceskaskola.cz

Zlepšení současného ne zcela ideálního systému financování mateřských, základních a středních škol bylo tématem jednání členů Komise Asociace krajů ČR pro školství s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem (ČSSD). Hostitelem za...

Stát chce posílit vliv na střední školy, financovat chce potřebné obory

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ceskatelevize.cz

Na kvalitu výuky namísto počtu žáků chce nadále ministerstvo školství klást důraz při financování základních a středních škol. Stát by měl ze 70 procent určovat, které obory jsou klíčové. Ministr Marcel Chládek (ČSSD) je však přesvědčen, že reform...

Nejnižší platy mezi kvalifikovanými profesionály mají učitelé

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Na život a do profesí připravují všechny, sami však berou méně než jejich odchovanci, které nasměrují na vysokou školu.

Studentská noc otevře unikátní prostory Fakulty strojní ČVUT v Praze

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČVUT

V unikátních prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze se 5. března od 19 hodin uskuteční druhý ročník Studentské noci. Haly, v nichž vznikají prototypy české formule, testují se závodní vozy či se vyvíjejí inteligentní implantáty, budou tu noc otev...

Pedagogům se otevírá možnost dalšího vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ceskaskola.cz

Od konce ledna 2015 mají pedagogičtí pracovníci odborných předmětů a odborného výcviku středních škol možnost dalšího vzdělávání v rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, jenž zprostředkovává stáže skupinám lidí ohrožených na pracovn...

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu z mezinárodního šetření PISA 2012: Finanční gramotnost patnáctiletých žáků.

Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠi

Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy zaměřené na problematiku vzdělávání žáků dle RVP ZV a RVP ZV LMP (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematiku péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně peda...

Den otevřených dveří Probační a mediační služby ČR

Kategorie: Ostatní

Probační a mediační služba vás srdečně zve na Den otevřených dveří u příležitosti 15. výročí existence organizace, dne 19. 3. 2015 od 9 do 15 hodin na všech střediscích PMS v České republice.

Jarmark finančního vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Česká bankovní asociace

Učitelé mají chuť předávat si navzájem zkušenosti

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Starší kantor pomůže začínajícímu učiteli, mladší kolega podpoří staršího - mezigenerační přenos zkušeností se v českých školách dosud odehrává náhodně a spontánně. Organizovaná a legislativně ukotvená podpora chybí. Tzv. mentoring (provázení v pr...

„Věkový automat“ způsobuje problémy s navyšováním platů učitelů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

MŠMT se zavázalo zvednout platy učitelů o 3,5 % a školám na to vyčlenilo finanční prostředky, nicméně zároveň novelou vládního nařízení znovu uvedlo v platnost tzv. věkový automat, podle nějž musí školy zohlednit věk učitelů při jejich odměňování....

Učitelé bez kvalifikace mohou ještě chvíli zůstat

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Učitelé bez pedagogické kvalifikace nemusí překotně opouštět školy. Včera to sdělilo ministerstvo školství na dotaz Práva, co se bude dít se stovkami a až tisícovkami kantorů, kteří si nedoplnili předepsané vzdělání nebo do konce roku 2014 nezačal...

Minimální standard bezpečnosti a vyhlášení neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vydává Minimální standard bezpečnosti a zároveň vyhlašuje neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“.

MŠMT připravilo fond k zajištění bezpečnosti na školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po tragické události ve Žďáru nad Sázavou připravilo několik zásadních opatření ke zvýšení bezpečnosti na školách. Školy dostanou nejen metodickou, ale díky speciálnímu fondu také finanční pomoc na zaji...

V českých školách se zabydlují cizinci

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Čím více cizinců přicestuje do České republiky za podnikáním či za prací, tím více do českých školních lavic zasedá dětí, které se musí potýkat nejen s cizím prostředím, ale také s jazykovou bariérou.

Festival Jeden svět přiveze jedinečný dokument Citizenfour o Edwardu Snowdenovi

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Otázku soukromí na internetu a využívání osobních dat tajnými službami otevírá dlouho očekávaný dokumentární film Citizenfour. Unikátní záběry ze schůzek whistleblowera Edwarda Snowdena uvidí české publikum úplně poprvé na Jednom světě. Festival p...

Rozvojové programy skupiny pro vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Skupina pro vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozvojové programy, které jsou za...

Část kantorů se bouří proti nerovnému zvýšení platů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Stovky pedagogů se bouří proti nerovnoměrnému navýšení platů učitelů. Nelíbí se jim, že někteří kantoři dostali přidáno méně než jiní. Do Sněmovny již poslali protest a nyní shánějí podpisy pod petici.

Nabídka práce