Aktuality

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Aktuality - Srpen 2015

Ministryně školství představila plány a cíle do nového školního roku

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

„Mým plánem je podpořit rozvoj školství jak legislativně, tak i finančně. Chci co nejkvalitněji připravit realizaci společného vzdělávání a dokončit projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících a vysokoškolského zákona,“ to jsou podle s...

Informace k přihlašování a přijímání do školních družin a školních klubů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2015/2016 a množícím se dotazům k přijímání do školní družiny/školního klubu podáváme upřesňující informace k přihlašování a přijímání. Úvodem upozorňujeme, že otázka kapacit školních družin je plně v kompe...

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání popisuje aktuální informace o realizovaných či plánovaných opatření v návaznosti na schválenou novelu školského zákona § 16 (č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, s...

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didak...

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy

V úterý 1. září bude zahájen podzimní termín zkušebního období maturitní zkoušky 2015. Celkem je k podzimnímu období, ve společné části maturitní zkoušky, přihlášeno 20 723 žáků, kteří si zapsali 50 581 zkoušek a dílčích zkoušek. 4 981 žáků bude k...

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Cílem analytické publikace je navázat na národní zprávu z šetření a prezentovat sekundární analýzy zaměřené na silné a slabé stránky českých žáků zejména s ohledem na dílčí témata (aspekty) počítačové a informační gramotnosti sledované v rámci šet...

Nařízení vlády ze dne 1. července 2015, kterým se mění NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. a nařízení vlády č. 167/2014 Sb., se doplňuje o obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium.

Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2016/2016

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016, vyhlašuje soutěže pro školní rok 2015/2016. Odbor vzdělávání, oddělení předškolního, základního a...

Vědecký jarmark

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: kudznudy.cz

Již 3. ročník Vědeckého jarmarku se koná 9. září 2015 v Praze na Vítězném náměstí. Patronem projektu je prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Organizátoři jarmarku si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a středn...

8.-10. 9.: Semináře pro pedagogy mateřských a základních škol pro žadatele rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: NIDV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání zvou na semináře pro pedagogy mateřských a základních škol pro žadatele rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 s n...

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.

Inovace výuky přivede skutečný svět do vašich školních tříd

Kategorie: Ostatní

Učení, to není jen škola. Jak ale propojit živý okolní svět s nudnou výukou před tabulí? Na to odpoví konference Inovace výuky, největší akce svého druhu v Česku, jež se uskuteční 19. listopadu 2015 ve Slovanském domě v Praze. O své příběhy se zde...

Inspekce se zaměří na školy se špatnými výsledky nebo inkluzi

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: denik.cz

Česká školní inspekce (ČŠI) se v nadcházejícím školním roce zaměří mimo jiné na školy se špatnými výsledky při maturitách i výběrovém testování, výuku matematiky a soudobých dějin nebo přístup k různým skupinám znevýhodněných žáků. Vyplývá to z př...

Semináře Pasparta

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Nabízíme semináře týkající se problematiky autismu, především Aspergerova syndromu a vysokofunkčního autismu. Semináře jsou určeny pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagogů a další odborné pracovníky.

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktick...

MŠMT jednalo s ministerstvem zdravotnictví ohledně potravin ve školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy včera jednalo na úrovni náměstků se zástupci ministerstva zdravotnictví ohledně doplňkového prodeje některých potravin ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo zdravotnictví by mělo některé odbor...

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT projednalo a dne 4. 8. 2015 schválilo zcela novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020.

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 (APIV) navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015–2020. Akční plán je také podkladem pro zacíl...

Děti se ve školách budou dál cpát sladkými a tučnými pamlsky. Chybí vyhláška

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Jedním z nejsmělejších plánů exministra školství Marcela Chládka (ČSSD) bylo skoncovat s nezdravými pochutinami ve školních automatech. Ty měly skončit už letos prvního září. Ve skutečnosti ale školáci, až se po prázdninách vrátí, v automatech vše...

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje tímto dodatkem k RVP oboru vzdělání Polygrafie 34-41-M/01 minimální počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin po dobu vzdělávání.

Nabídka práce