Aktuality

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Aktuality - Září 2015

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské).

Pedagogové středních škol mohou být odměněni za svou práci při přípravě talentovaných žáků ve školním roce 2014/2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Od 29. září 2015 mají ředitelé středních škol, kteří se přihlásili do programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015 možnost zažádat o finanční odměnu pro své pedagogy, kteří se věnují talento...

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce...

Učitelé budou mít smlouvu minimálně na 12 měsíců

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila ve třetím čtení novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zavádí minimální délku trvání pracovního poměru pedagogického pracovníka na dobu určitou, a to na dobu nejméně 12 měsíců.

Společnost AV MEDIA vyhlásila dotační program ,,Zapojte žáky moderními technologiemi"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: AV MEDIA

S novým školním rokem vyhlásila společnost AV MEDIA dotační program pro základní a střední školy v ČR s názvem ,,Zapojte žáky moderními technologiemi". Jeho účelem je podpora digitálního vzdělávání a posunu interaktivní výuky od pedagoga k žákovi....

sCOOL web 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

sCOOL web 2015 je soutěž o nejlepší školní webové stránky, kterou vyhlásil EDUin a nakladatelství Wolters Kluwer je partnerem. Jsou stanovena kritéria, podle nichž si školy mohou vylepšovat své webové prezentace.

Vláda schválila novelu školského zákona

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, která upravuje zavedení povinného roku předškolního vzdělávání, nárok na místo v mateřské škole pro čtyřleté, případně tříleté děti, systém přijímacího řízení na stře...

Společné vzdělávání neznamená rušení škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Otázka inkluze dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu. V...

Poslední rok mateřské školky bude pro děti povinný, navrhuje vláda

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: idnes.cz

Všechny děti by měly rok před nástupem do základní školy zamířit do mateřské školky. Počítá s tím návrh novely školského zákona, na který kývla vláda. Výuka v posledním ročníku mateřské školky má podle ministryně školství Kateřiny Valachové trvat ...

Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s čl. II bodem 2 vyhlášky č. 214/2015 Sb. zveřejňuje informaci o zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, které ředitel školy může určit pro konání ma...

Přijímačky na SŠ by měly být povinné a jednotné

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: novinky.cz

Povinnou součástí přijímacích zkoušek na maturitní obory středních škol by měly být jednotné testy z češtiny a matematiky. Jejich autorem bude Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Ministerstvo školství s tím počítá v návrhu novely ...

Tematická zpráva – Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výsledkem inspekčního elektronického zjišťování k problematice domovů mládeže. Inspekční zjišťování bylo zaměřeno na počty ubytovaných, na formy podpory poskytované domovy mládeže směrem...

Očkování zůstané povinné pro přijetí do školky, rozhodli poslanci

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: lidovky.cz

Plné očkování dítěte zůstane podmínkou pro přijetí do mateřské školy nebo pro pobyt na školách v přírodě. Senátní úpravy novely zákona o ochraně veřejného zdraví, které předpokládaly zmírnění podmínek, poslanci nepřijali.

Přijímací řízení SŠ 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Dne 10. září 2015 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeno „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“. Tento projekt n...

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). V novém oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium se žáci vzdělávají od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem.  

BESIP – „Dopravní výchova nově….“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: BESIP

Školy jsou bezradné z žáků, kteří neumějí česky

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Malý cizinec ve třídě už není raritou, běžně jich bývá i několik. Ne každý však umí česky. Potíže pak mívá žák i učitel. Na doučování chybějí školám asistenti i peníze. A s přijímáním migrantů bude bezpochyby takových žáků přibývat.

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Dítě s PAS ve třídě

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Vzdělávací program Dítě s PAS ve třídě se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s uvedenou diagnózou do běžných základních škol. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci. Za všechny jmenuj...

Nabídka práce