Aktuality

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Aktuality - 2016

Poděkování ministryně školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

...Po celou dobu výkonu své funkce se systematicky zabývám zvyšováním ohodnocení učitelů i zvyšováním jejich respektu ve společnosti. Dovolte mi, abych krátce shrnula kroky, které jsme podnikli ke zlepšování vašich platových podmínek a zejména k t...

Učitelé na prvním stupni používají rozmanitější výukové metody, zjistila inspekce

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Novinky.cz

Učitelé na prvním stupni základních škol používají rozmanitější výukové metody, díky nimž je výuka pestřejší, než na druhém stupni. Při sledování výuky to zjistila Česká školní inspekce (ČŠI). Inspektoři ocenili kvalifikovanost pedagogů základních...

Inspekce: Školky nejsou na dvouleté děti připravené

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: iHned.cz

Do tří let by měly mít všechny dvouleté děti nárok na místo v mateřské škole, ty na to však podle školní inspekce nejsou připravené. Největší problém je vysoký počet dětí ve třídách. Dvouleté děti přitom vyžadují mnohem více péče a pozornosti než ...

Vláda schválila akční plán mezinárodní spolupráce

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 19. prosince 2016 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovaný „Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020“.

Valachová: Špatné střední školy zavřeme, ty nekvalitní nemají v systému financování místo

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: iHned.cz

Ministryně školství Valachová chce lépe zjišťovat kvalitu středních škol. Míst na středních školách máme o třetinu víc než potenciálních studentů, rušení škol je ale politicky nepopulární. Pokud se prokáže, že v některé ze škol k maturitě došlo má...

Čeští žáci nejsou líní řvoucí spratci

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Respekt

Během posledních dvou let jsem položil několika desítkám ředitelek a ředitelů základních škol jednoduchou otázku: Jsou dnešní děti horší než dřív? Je s nimi těžší práce? Pozorujete třeba v posledních pěti letech v jejich chování výraznou změnu? Šl...

Ministryně diskutovala s vedením NRZP ohledně

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Národní rada osob se zdravotním postižením oceňuje opatření MŠMT ČR směřující k výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přijala pozvání v...

Dárky jsou o Vánocích důležité jen pro 4% dospělých. Většina Čechů se chce hlavně setkat s blízkými

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Podle aktuálního průzkumu společnosti Median pro Člověka v tísni je nejdůležitějším faktorem příjemného hodnocení Vánoc čas strávený s rodinou a přáteli. Mezi nejméně podstatné faktory se řadí obdržené dárky, a to zejména jejich množství a hodnota...

Tisková zpráva: Jak se stát Městem vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Města, která zodpovědně přistupují k rozvoji vzdělávání ve svém regionu, mohou získat certifikaci značkou Město vzdělávání. Certifikací dvou prvních měst, Svitav a Dvora Králové nad Labem, se otevřela možnost certifikování pro všechna města v ČR, ...

Výroční zpráva české školní inspekce za školní rok 2015/2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje s...

Potravináři se bouří proti pamlskové vyhlášce ve školách

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Novinky.cz

Potravinářské asociace mají pamlskovou vyhlášku, která má na základních školách zamezit prodeji nezdravé stravy, za příliš přísnou. Podle nich znemožňuje prodej většiny potravin ve školách. Ministerstvo školství však z předepsaných limitů nehodlá ...

Praha chce zlepšit středoškolskou polytechnickou výchovu, připravuje hnízda

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Novinky

Krajský akční plán vzdělávání hlavního města Prahy (KAP) má za hlavní cíl zavádění inovativních metod ve školství v rámci „velké Prahy“, rovněž podněcování žákovské a studentské iniciativy a kreativity. Jak vysvětlila radní pro oblast školství Ire...

Scio zveřejnilo zadání svých přijímaček na VŠ

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Novinky

Společnost Scio od aktuálního akademického roku na svém webu zveřejňuje úplné zadání Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které jsou kritériem pro přijetí na vybrané vysoké školy. Kompletní testy si tak kdokoli může prohlédnout v podobě, v jaké s...

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základ...

"Pamlsková vyhláška“ platí, sankce zatím nebudou

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dohodla s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem na společném postupu při prosazování takzvané „pamlskové vyhlášky“. V průběhu následujících měsíců přechodného období bude sice ...

Mediální kampaň OP VVV pokračuje novým spotem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 14. prosince 2016 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o klíčových oblastech O...

Povinná maturita z matematiky čeká prvně gymnázia a lycea

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vláda dnes schválila start  matematiky jako povinné součásti maturitní zkoušky pro gymnázia a lycea od školního roku 2020/2021. Na startu pro odborné školy se prozatím neshodla. Materiál týkající se jejich řešení má ministryně školství Kateřina Va...

Společné vzdělávání je přirozená věc: J. Augustinová

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

„Asistent pedagoga se často pohybuje na tenkém ledě“ , říká Jiřina Augustinová, která se své práci věnuje s plným nasazením, optimismem a velikým nadšením již sedmým rokem. „Musí nejen navázat silný vztah s dítětem a získat si jeho důvěru, ale zár...

Ministryně školství zahájila Monitorovací výbor OP VVV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V pořadí již 8. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také MV OP VVV) proběhlo za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové dne 15. prosince 2016 v hotelu International Pragu...

Čeština se má učit jinak. Bez biflování

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Česká škola

České školy vedou výuku českého jazyka podle 200 let starých metod, které se příliš soustředí na znalost terminologie. To by se nyní mohlo změnit. „Lpíme na znalostech o jazyku, ale děti nevědí, proč se danou látku učí,“ vysvětluje nutnost změny S...

Nabídka práce