DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Letní sportovní kurz - květen 2016

Instituce: Služba škole MB

Napiště prosím do poznámky v přihlášce do jakého kurzu se hlásíte, děkujeme.

Studium pro výchovné poradce

Termín od 16.09.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 28 800 Kč

Kurz je organizován podle §8 vyhlášky č. 317/2005 a v souladu s §24 odst. 2 zákon č. 563 /2004. Jeho cílem je rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských tak i konzultačních aktivitách učitelů – výchovných poradců. Kurz je akreditován pod č. j. ...

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku

Termín od 02.10.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 22 500 Kč

Program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Studium je koncipováno podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 8 odst. 2 písm. d) a § 9 odst. 7 písm. a) bod 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovn...

COME SHARE THE WORLD - Letní intenzivní týden pro učitele angličtiny

Termín od 31.07.2017 do 25.08.2017 Instituce: Jazyková škola TANDEM.CZ Místo konání: Polská 54, Praha Cena: 4 500 Kč

Konverzační kurzy nabízejí podněty ke konverzaci. Diskutuje se o předem stanovených aktuálních a zajímavých tématech v 90 min. blocích. Rodilí mluvčí se opírají o zemi svého původu, srovnávají sebe, své zkušenosti a svou kulturu s kulturou ČR, s postřehy, názory a informacemi účastníků kurzů. Le...

Metodika filmu Ve výstavbě

Termín 02.08.2017 Instituce: Free Cinema Pofiv o.p.s. Místo konání: Uherské Hradiště

2. 8. 2017 v 17:30 hod., Klub kultury Uherské Hradiště Představení metodiky projektu CinEd a diskuze s režisérem José Luisem Guerínem o vzdělávacích materiálech k jeho filmu. Této akci bude předcházet projekce snímku Ve výstavbě za účasti režiséra Josého Luise Guerína (2. 8. 2017 v 11:30 hod., ...

CinEd, LFŠ a Free Cinema: Metodika ve filmové výchově

Termín 03.08.2017 Instituce: AČFK Místo konání: Mikova, Praha 112

Free Cinema, LFŠ a CinEd si Vás dovolují pozvat na minikonferenci: Metodika ve filmové výchově (Různé přístupy k metodické práci v oblasti filmové výchovy) 3. 8. 2017 10:00-13:00 v Klubu Kultury v Uherském Hradišti Obsahem panelu bude představení různých metodických přístupů v oblasti filmové ...

Metodika ve filmové výchově

Termín 03.08.2017 Instituce: Free Cinema Pofiv o.p.s. Místo konání: Uherské Hradiště

Free Cinema, LFŠ a CinEd vás zvou na konferenci: Metodika ve filmové výchově 3. 8. 2017 10:00–13:00 v Klubu Kultury v Uherském Hradišti. Obsahem panelu bude představení různých metodických přístupů v oblasti filmové výchovy na školách i mimo ně. Prezentovány budou konkrétní metodické a pedagogi...

AM BALL BLEIBEN - Letní intenzívní týden pro učitele němčiny

Termín od 07.08.2017 do 25.08.2017 Instituce: Jazyková škola TANDEM.CZ Místo konání: Polská 54, Praha 2 Cena: 4 500 Kč

Konverzuje se o předem stanovených aktuálních a zajímavých tématech v 90 min. blocích. Kurzy jsou akreditované MŠMT v rámci DVPP. Můžete je čerpat v rámci projektu ŠABLONY. Lektoři: rodilí mluvčí z Německa, Švýcarska a Rakouska. Kurzy se konají jeden týden v srpnu od pondělí do pátku, denně 8 ...

Letní škola „Tvoříme s iPadem a pro iPad“

Termín od 07.08.2017 do 10.08.2017 Instituce: iŠkolství.cz Cena: 4 990 Kč

Letní škola „Tvoříme s iPadem a pro iPad“ je akce pro všechny zájemce ze školství, kteří si chtějí rozšířit a procvičit své dovednosti ve využití ICT ve výuce. Není to jen o práci s iPadem, ale také o využití webových nástrojů, nápadech do výuky, výměně zkušeností a navazování nových kontaktů. ht...

Letní škola „Tvoříme s iPadem a pro iPad“

Termín od 07.08.2017 do 10.08.2017 Instituce: iŠkolství.cz Cena: 4 990 Kč

Letní škola „Tvoříme s iPadem a pro iPad“ je akce pro všechny zájemce ze školství, kteří si chtějí rozšířit a procvičit své dovednosti ve využití ICT ve výuce. Není to jen o práci s iPadem, ale také o využití webových nástrojů, nápadech do výuky, výměně zkušeností a navazování nových kontaktů. ht...

Konverzační kurz anglického jazyka

Termín od 07.08.2017 do 11.08.2017 Vzdělavatel: Mgr. Tomáš Bojanovský Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3 Cena: 1 400 Kč

Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v angličtině. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Účastníci absolvují 28 hodin výuky. ...

Výchova k respektu a toleranci - vzdělávací kurz pro učitele a učitelky pražských škol

Termín od 14.08.2017 do 18.08.2017 Instituce: Institut Terezínské iniciativy

Zajímá vás otázka práv jednotlivce, boje s předsudky či moderní dějiny? Nevíte, jak uchopit problematická témata ve výuce? Chcete se seznámit s moderními metodami výuky a přístupu k informacím? Učíte na některé z pražských škol? Pokud ano, pak je tento kurz určen právě Vám. V letošním školním ro...

Letní škola češtiny pro 1. stupeň ZŠ

Termín od 16.08.2017 do 19.08.2017 Instituce: Nakladatelství Fraus Místo konání: Kouty 77, Ledeč nad Sázavou Cena: 5 900 Kč

Účastníci se seznámí s různými aktivizačními metodami výuky. Probereme jednotlivé etapy správné výuky čtení genetickou metodou a různé aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti, ukážeme si, jak zavést a didakticky využívat dílny čtení a psaní. Během letní školy bude probíhat řada různých workshop...

Prázdniny trochu jinak XXV. ročník

Termín od 20.08.2017 do 26.08.2017 Vzdělavatel: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., PaedDr. Lubomír Holzer, Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PaedDr. František Zborník Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: Rekreační a školicí středisko Nesměř u Velkého Meziříčí Cena: 4 420 Kč

Další ročník (XXV.!) osvědčeného projektu netradičního prázdninového programu pro pedagogy všech typů škol zaměřeného primárně na tvořivou dramatiku a na různé formy artterapiie pro praxi škol; doplněný dalšími průvodními programy ve spojení s pobytem v přírodě. Dopolední program - praktické sem...

Projekt Cesty potravin – strava globálně a lokálně Aktivita 2.1 Potraviny zdaleka a zblízka

Termín 22.08.2017 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář přinese aktuální informace o zdravém stravování, ekologických a ekonomických souvislostech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat pro potravinářské účely. Dotkneme se i možností, jak působit na předškolní dětský kolektiv a s ním i na rodiny dětí a posunout je dál v ekolo...

Vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a společné vzdělávání

Termín od 23.08.2017 do 28.08.2017 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací program je zaměřen na vytváření pozitivního klimatu ve škole prostřednictvím individualizace výuky a cílené práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i s žáky mimořádně nadanými a s jejich začleňováním do vzdělávání. Účastníci si prohloubí a rozšíří teoretické poznatky a posí...

Vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a společné vzdělávání

Termín 23.08.2017 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací program je zaměřen na vytváření pozitivního klimatu ve škole prostřednictvím individualizace výuky a cílené práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i s žáky mimořádně nadanými a s jejich začleňováním do vzdělávání. Účastníci si prohloubí a rozšíří teoretické poznatky a posí...

Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor

Termín 24.08.2017 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

V souvislosti s aktuálními právními úpravami vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přibylo školám mnoho povinností. Zvláště poradenští pracovníci škol by se měli orientovat v rámci nových předpisů, aby dokázali spolupracovat se všemi pedagogickými pracovníky školy. Prioritou...

Projekt Cesty potravin – strava globálně a lokálně Aktivita 2.1 Potraviny zdaleka a zblízka

Termín 24.08.2017 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář přinese aktuální informace o zdravém stravování, ekologických a ekonomických souvislostech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat pro potravinářské účely. Dotkneme se i možností, jak působit na předškolní dětský kolektiv a s ním i na rodiny dětí a posunout je dál v ekolo...

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v oblasti ICT (80 hodin)

Termín od 28.08.2017 do 29.08.2017 Instituce: Počítačová služba s.r.o.

Cílem kurzu je představení možného využití novinek v oblasti ICT na SŠ. Absolventi zvýší svou odbornou informovanost o vytváření www stránek, o využití www ve výuce i využitelných aplikacích v rámci výuky na SŠ. Kurz přispěje ke zkvalitnění profesního působení učitelů na SŠ se zaměřením na rozvoj...

Oblast vzdělávání

Typ události

Instituce