Legislativa

Komentáře právních předpisů

Zákon 561/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 5. 4. 2017  

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 12. 1. 2016  

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon 174/1968 Sb.

Schválený 20. 12. 1968 Účinný 1. 1. 1969 Novelizovaný: 1. 1. 2017  

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon 2/1991 Sb.

Schválený 4. 12. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

Zákon 435/2004 Sb. N

Schválený 13. 5. 2004 Účinný 1. 10. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon 251/2005 Sb.

Schválený 3. 5. 2005 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 4. 2017  

251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon 262/2006 Sb. N

Schválený 21. 4. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon 82/1998 Sb.

Schválený 17. 3. 1998 Účinný 15. 5. 1998 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Zákon 101/2000 Sb. N

Schválený 4. 4. 2000 Účinný 1. 6. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon 128/2000 Sb. N

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon 129/2000 Sb. N

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon 500/2004 Sb. N

Schválený 24. 6. 2004 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

500/2004 Sb., správní řád

Zákon 40/1964 Sb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 1. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon 359/1999 Sb. N

Schválený 9. 12. 1999 Účinný 1. 4. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon 116/1990 Sb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 19. 10. 2005 Zrušen: 1. 1. 2014  

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Zákon 455/1991 Sb. N

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon 513/1991 Sb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon 563/1991 Sb. N

Schválený 12. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon 338/1992 Sb.

Schválený 4. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

Zákon 589/1992 Sb. N

Schválený 20. 11. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

155/1995 Sb.

Novelizovaný: 13. 7. 2017  

218/2000 Sb.

Novelizovaný: 13. 7. 2017  

127/2005 Sb.

Novelizovaný: 10. 7. 2017  

352/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2017  

563/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2017