Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

ICT správce

Elektronická třídní kniha

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Ačkoli na mnoha základních a středních školách dnes stále najdeme třídní knihy v papírové podobě, je zřejmě pouze otázkou času, než budou nahrazeny jejich elektronickou alternativou. Při volbě elektronické třídnice budete v zásadě vybírat mezi dvě...

Evidence softwaru

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Cílem každé školy je, aby byl na školních ICT zařízeních instalován pouze legální software a aby ICT správce i vedení školy měli přehled o licencích, které škola vlastní. K tomu jsou potřeba dva kroky: první je evidence nákupů SW, druhý pak audit ...

Jak zadat školní web?

Autor/autoři: Mgr. Ivan Vovk

Jak zadat výrobu školního webu? Chcete pro svoji školu kvalitní web? Pak budete jednat s internetovou firmou, která ho pro vás vyrobí. Jak při tom postupovat, na co se soustředit a na co si dát pozor?

Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů

Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Příspěvek popisuje vybrané moderní on-line způsoby a formy vzdělávání učitelů, jako jsou webináře, virtuální hospitace, e-learning, m-learning, osobní vzdělávací prostředí či MOOC.

Nákup a vyřazování techniky

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Vypisování veřejných zakázek se řídí právně platnou legislativou, se kterou je nejlépe obeznámen/a ekonom/ka školy. Každý dotační titul má navíc svá vlastní pravidla, která musí příjemce dotace splnit. Při vypisování veřejných zakázek bude proto I...

Počítačová pracovna

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Většina větších škol již počítačovou pracovnu vlastní. Pokud o ní jako vedení školy teprve uvažujete nebo se chcete pustit do přestavby, můžou vám při jejím plánování pomoci následující řádky. Na začátku by měla být vaše představa o tom, k jakým ú...

Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Většina škol bezdrátovou síť již má nebo o ní uvažuje. Pokud patříte mezi druhou skupinu, je dobré si před instalací či přestavbou bezdrátové sítě ujasnit, co od sítě očekáváte a jaké prostředky chcete investovat. 

Školní elektronická pošta

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Školní email představuje pro fungování školy jednu z klíčových služeb, proto je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost. Podobně jako u jiných služeb (elektronická třídní kniha, týmová spolupráce atd.) je dnes základní otázkou, zda investovat do ře...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: