Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Kontrolní činnost

Hospitace

Autor/autoři: Mgr. Zdeněk Bělecký

Jedním z nejúčinnějších, ale také nejvíce zneužívaných prostředků zpětné vazby jsou hospitace, které mají vedle dominantní zpětnovazební úlohy také důležitou funkci kontrolní, diagnostickou a edukační. Efektivita hospitací vyplývá z toho, že ve sr...

Kontrola třídních knih

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Kontrola třídních knih patří mezi nutné činnosti zástupců na základních školách. Nicméně málokdy patří mezi ty oblíbené, a pokud jsou navíc někteří učitelé ve vyplňování „nepříliš zdatní“, podobá se kontrola spíše hledání. Obsah učiva a nepřítomní...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: