Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Personální zajištění

Hodnotitel

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 80a odst. 6 školského zákona hodnotitelem pro daný předmět může být jmenován pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je drž...

Maturitní komisař

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 80a odst. 6 školského zákona může být jmenován komisařem pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvě...

Zadavatel

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 80a odst. 6 školského zákona zadavatelem pro daný zkušební předmět může být jmenován pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem...

Zkušební maturitní komise

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Většinou je jedna zkušební maturitní komise jmenována pro jednu třídu určitého oboru vzdělání. V § 80a odst. 1 školského zákona je umožněno, aby byla jmenována jedna zkušební maturitní komise pro více tříd nebo více oborů vzdělání, pokud se žáci v...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: