Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Ochrana osobnosti a osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Povinnost zajistit bezpečnost osobních údajů patří mezi základní povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU“).

Databáze uchazečů o zaměstnání

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

V rámci postupu zaměstnavatelů před vznikem pracovního poměru dochází k systematickému zpracování osobních údajů uchazečů. Je třeba odpovědět na otázku, zda k takovému zpracování potřebuje zaměstnavatel, tedy správce osobních údajů, souhlas subjek...

Elektronické karty

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Elektronické karty se rychle stávají součástí běžného života. Většina lidí jejich existenci přijímá bez rozpaků a vůbec nepřemýšlí o tom, jaké problémy a otázky může taková karta přinést. Jen málokdo si uvědomí, že při vydávání takové karty docház...

Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Téměř každá škola kontroluje, jaké osoby vstupují do budovy. Do budovy vstupují žáci či studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci. Jiné osoby se obvykle musí hlásit na vrátnici a prokázat svou totožnost. V mnoha případech jsou údaje o totožnosti těc...

Fotografie žáků školy

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

To, že při poskytování vzdělání jsou zpracovávány osobní údaje, je dáno samotnou podstatou tohoto procesu, který je zaměřen na konkrétního jednotlivce, a proto musí být jeho průběh a výsledky evidovány co možná nejpřesněji. Většina zpracování se d...

GDPR N

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s., Štěpán Holub

Co nové nařízení znamená? Jaké kroky je potřeba udělat nejpozději v létě 2017?

Informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Informační povinnost v rozsahu podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), je jednou ze základních povinností správce osobních úd...

Kamerové systémy ve školách

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Mezi nejčastěji uváděné důvody pro instalaci kamerových systémů se záznamem ve školách patří bezpečnost žáků školy, ochrana majetku školy a žáků před poškozováním a krádežemi, prevence vandalismu, zabránění vniknutí cizích osob do budovy školy a o...

Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

V souvislosti s plněním povinné školní docházky, ale i té nepovinné v případě středních škol, dochází ke zpracování celé řady informací. Pokud jde o informace, které se týkají fyzických osob (určeného nebo určitelného subjektu), jedná se o osobní ...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: