Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Řízení a hodnocení pracovního výkonu

Hodnocení pedagogického pracovníka

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Zákoník práce v § 11 hovoří o vedoucích zaměstnancích, kteří jsou „oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.“ Ředitel školy je zcela ...

Hodnocení pracovního výkonu

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Hodnocení zaměstnanců je nástrojem řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům kontrolovat, usměrňovat a podněcovat podřízené zaměstnance v průběhu vykonávání sjednané práce, dosahování požadované...

Hodnotící rozhovor

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Hodnotící rozhovor je podstatnou součástí systematického řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Umožňuje vedoucím zaměstnancům formálně informovat a projednat s podřízenými zaměstnanci skutečný pracovní výkon v uplynulém období a usměrň...

Péče o zaměstnance

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Péče o zaměstnance vyjadřuje starost zaměstnavatele o pracovní podmínky a pracovní vztahy zaměstnanců k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Řízení pracovního výkonu

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Pracovní výkon zaměstnance je souhrnem schopností, motivace a podmínek zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného pracovního výkonu. Schopnosti, motivace a podmínky zaměstnanců určují výsledky práce a chování zaměstnanců, kt...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: