Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Vznik pracovního poměru

Osobní spis zaměstnance

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) ve svém § 312 dává zaměstnavateli právo vést osobní spis zaměstnance. Toto ustanovení současně uvádí, jaké písemnosti může spis obsahovat a kdo do něj mů...

Pracovněprávní vztahy

Autor/autoři: Mgr. David Borovec

Ať už se jedná o samotnou výuku nebo o provoz školy, potřebuje ředitel školy (jako zaměstnavatel) k zajištění těchto činností řadu lidí, kteří ve škole vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu. Ustanovení § 2 a násl. zákoníku práce upra...

Pracovní poměr

Autor/autoři: Mgr. David Borovec

Jedním ze základních pracovněprávních vztahů, který rozeznává zákoník práce, je pracovní poměr. Zároveň jde o nejčastější formu, s jakou se ve vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem setkáváme – nejinak je tomu i ve školství, ať už se jedná o...

Pracovní poměr na dobu určitou

Autor/autoři: Mgr. David Borovec

Pracovní poměr může být sjednán buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem chtějí uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, musí se řídit ustanovením § 39 zákoníku práce, které upravuje specifika doby určité.

Pracovní poměr na dobu určitou

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Pracovní poměr může obsahovat ujednání o době trvání pracovního poměru. Ujednání o době trvání pracovního poměru ale není podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoní...

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě pedagogického pracovníka (pedagogickým pracovníkem je pedagogický pracovník podle § 2 zákona o pedagogických pracovník) § 23a zákona o pedagogických pracovnících stanoví speciální pravidla upravující dobu trvání jednoho pracovního poměr...

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obecně (nejen pro malotřídní školy) je problematika uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka popsána v souboru Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

Zkušební doba

Autor/autoři: Mgr. David Borovec

Právní úprava zkušební doby obsažená v ustanovení § 35 zákoníku práce se také stala předmětem tzv. věcné novely zákoníku práce. Od 1. ledna 2012 se pro účely sjednání zkušební doby rozlišují vedoucí zaměstnanci a tzv. řadoví zaměstnanci.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: