Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Školní stravování

Dietní stravování

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Poskytování dietního stravování není povinností zařízení školního stravování, ale pouze možností. O tom, zda bude zařízení poskytovat dietní stravování, rozhoduje ředitel.

Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který přinesl mimo jiné povinnost některých subjektů zveřejňovat soukro...

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Stejně jako v případě ostatních zaměstnanců i uchazeči o zaměstnání, kteří mají vykonávat práci v zařízení školního stravování, se musí podrobit vstupní prohlídce (§ 59 zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění), v rámci které je posuzována jejich z...

Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

S problematikou poskytování „dotovaného“ a „nedotovaného“ oběda se prolíná otázka přihlašování ke školnímu stravování a odhlašování ze školního stravování v určité dny. Pravidla přihlašování ke školnímu stravování a odhlašování ze školního stravov...

Spotřební koš

Autor/autoři: Bc. Alena Strosserová

Spotřební koš je zákonnou normou a jídelny ho musí dodržovat. Výživové normy, přepočtené do jednodušší formy, tzv. spotřební koš pro školní stravování jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a uvádějí průměrnou ...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: