Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Rekodifikace

Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Článek se věnuje způsobu rozlišení kogentních a dispozitivních norem v novém občanském zákoníku, což je nezbytný krok k rozpoznání limitů toho, co vše lze ujednat jinak, než stanoví zákon.

Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Škola je z pohledu práva tzv. právnickou osobou. Jedná se tedy o uměle vytvořený subjekt, který není schopen jednat sám, ale při jakémkoliv právním jednání musí být vždy zastoupen. Tento článek se věnuje tomu, kdo a v jakých situacích může školu z...

Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento článek se věnuje popisu právních domněnek v novém občanském zákoníku a hlouběji se soustředí na právní domněnky související s vracením dlužných částek ze strany dlužníka věřiteli.

Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku

Autor/autoři: JUDr. Mgr. Miroslav Petrák

Sdružení rodičů a přátel školy od 1. května 1990 do 31. prosince 2013 vznikalo jako občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, na valné většině (základních a středních) škol.

Zákonný zástupce

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Do roku 2015 byl pojem „zákonný zástupce“ pro účely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezen v ustanovení § 17 odst. 3 téhož zákona jako o...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: