Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Školní družina

Plán činnosti školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2016/2017

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Článek rekapituluje základní, opakující se činnosti školní družiny ve 2. pololetí školního roku, připojuje k nim nové činnosti a upozornění na některá pravidla pracovněprávních vztahů. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveř...

Plán školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy). Pokud se některé činnosti vztahují pouze na veřejné školy, je tato skutečnost zdůrazněna.

Úplata za zájmové vzdělávání

Autor/autoři: Ing. Mgr. Andrea Šimáková

Možnost poskytovat vzdělávání a školské služby za úplatu dává zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zájmové vzdělávání je vzděláváním, které neposkytuje stupeň vzdělání, prot...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: