Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Správní řízení v ZŠ

Podmíněné vyloučení žáka a vyloučení žáka

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právnická osoba vykonávající činnost základní školy svým ředitelem může podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze žáka, který splnil povinnou školní docházku (§ 30 odst. 2 školského zákona).

Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Způsoby zahájení správního řízení Obsah podání (žádosti) Jednotlivé případy správního řízení z úhlu pohledu zahájení správního řízení

Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Průběh správního řízení – založení spisu Průběh správního řízení – lhůta pro vydání rozhodnutí Průběh správního řízení – práva a povinnosti účastníka řízení a správního orgánu Průběh správního řízení – získávání podkladů pro vydání rozhodnutí Usne...

Přeřazení žáka do vyššího ročníku

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika Přeřazení žáka do vyššího ročníku Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: