Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Inventarizace

Inventarizace

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Inventarizací majetku a závazků rozumíme zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků, jeho porovnání se stavem v účetnictví, posouzení výše ocenění majetku, závazků a vypořádání případných (inventarizačních) rozdílů. Stav majetku a závaz...

Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Vyhláška o inventarizaci byla vydána v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 zákona o účetnictví (dále ZoÚ) a v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 ZoÚ. Požadavky vyhlášky ve srovnání s požadavky zákona o účetnictví jsou uvedeny ve značné podrobnosti....

Vnitřní směrnice o provedení inventarizace

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Vnitřní přepisy náleží také k nezbytné dokumentaci. Ve smyslu všech dosud uvedených pravidel a zásad je povinností organizace zpracovat samostatnou směrnici pro inventarizaci, která by měla respektovat všechna právní ustanovení a specifické podmín...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: