Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Účetní závěrka

Další požadavky na části ÚZ

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Dalším důležitým aspektem při úvahách spojených s účetní závěrkou a účetními výkazy za období roku 2012 a násl. je potřeba zohlednit úpravy, ke kterým došlo s novelou vyhlášky č. 403/2011 Sb. a č. 436/2011 Sb. Jsou to body, které znamenají formáln...

Daňové povinnosti související s účetní závěrkou

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Ze zákona o daních z příjmů (dále také „ZDP“) jsou pro příspěvkové organizace důležité, stejně jako pro ostatní poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mimo jiné tyto paragrafy:

Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Obecný předpoklad, že účetní závěrka (dále také „ÚZ“) je vyvrcholením práce účetního, je třeba doplnit o tvrzení, že nejen účetního pracovníka. V jednotlivých etapách zpracování účetní závěrky se obvykle projeví všechny případné nedostatky, kterým...

Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

V první etapě ÚZ byly učiněny patřičné kroky, aby byly zaúčtovány všechny účetní případy, které se týkají běžného účetního období a hospodářsky s tímto obdobím souvisejí, včetně zúčtování dotačních vztahů podle podmínek vyplývajících ze smluv.

Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Účetní jednotka se může dopouštět některých chybných postupů spočívajících v podcenění přípravy procesu uzavírání běžného roku – v rozporu s požadavky právních předpisů:

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: