Projekty

Seřadit seznam podle:

Seřadit seznam podle:

Projekty

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Kategorie: Společenské vědy Autor: Varianty

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová š...

Zdravá svačinka hrou

Kategorie: Ostatní Autor: Magistrát hl. m. P.

Cílem je přirozeně a chutně zařadit více zeleniny do svačin předškolních dětí.

Školní jídelna chutně a zdravě

Kategorie: Ostatní Autor: Magistrát hl. města Prahy a Asociace zřizovatelů školních jídel

Magistrát hl. města Prahy a Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. pořádá soutěž "Skolní jídelna chutně a zdravě". Soutěž je určena pro kuchaře a kuchařky školních jídelen. Soutěží jednotlivci!

„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: UOOU

Co chápete pod pojmem soukromí? Je pro vás důležité – proč ano, proč ne? Měli bychom si soukromí vážit? V čem se o ně obáváte? Jaké máte zkušenosti s jeho respektováním? 

LARPIS

Kategorie: Společenské vědy Autor: LARPIS

Projekt LARPIS vznikl v listopadu 2016 s cílem přivést do prostředí školní výuky formu tzv. edukačního larpu. Ten spočívá ve výuce formou hraní rolí, kdy je studentovi svěřena role v příběhu, skrze nějž získává povědomí o probíraném tématu. Role j...

Předškolní děti mohou nově objevovat „Sousední světy – Nachbarwelten“

Kategorie: Mateřská škola Autor: Tandem

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem zahájila na podzim roku 2016 nový projekt na podporu přeshraniční spolupráce. Ten volně navazuje na předchozí úspěšný projekt Krůček po krůčku do sousední země, ze kterého přebírá mnoho osvěd...

Science slam

Kategorie: Společenské vědy Autor: Science slam

Řečník, podium, diváci a šestiminutový výstup. Unikátní formát popularizace vědy, kde vědci hovoří o svých výzkumech jednoduše a zábavně. To je science slam. Jedná se o soutěž v umu jednoduchého vysvětlení myšlenek, upoutání diváka, zábavném zprac...

Světová škola

Kategorie: Společenské vědy Autor: Člověk v tísni

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžete ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová š...

Přihlaste svou třídu do nového ročníku Akademie programování

Kategorie: Informační technologie Autor: Microsoft

Do České republiky se již potřetí vrací projekt Akademie programování, který si klade za cíl posílit povědomí o kódovacích dovednostech mezi žáky a studenty českých škol a tím v budoucnu zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Do projektu je m...

Výluka, z. s.

Kategorie: Vzdělávání žáků se SPU Autor: Výluka

Výluka je projekt, který zprostředkovává stáže na školách, kde si studenti a studentky maturitních ročníků a vysokých škol mohou zkusit učit dříve, než si podají přihlášky na pedagogické fakulty či pedagogická minim, nebo kde naopak, pokud o tom z...

Architekti ve škole

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Architekti ve škole

Rozvoj našich sídel a celé krajiny ze své podstaty představuje nikdy nekončící sled změn a událostí, na kterých se svou měrou, vědomě či nevědomě podílíme každý den. Avšak k dosažení výsledku většinou považovaného za optimální je třeba nejen kvali...

Kybernetická soutěž

Kategorie: Informační technologie Autor: Enisa

Součástí ochrany kybernetického prostoru, informačních systémů a technologií a tedy fungování celé společnosti je i vzdělávání budoucích odborníků a uživatelů těchto technologií. 

Program GLOBE pro střední školy

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Globe

Program GLOBE nabízí středním školám a gymnáziím řadu možností, jak realizovat badatelské projekty na pokročilejší úrovni. Již před osmi lety jsme s několika pražskými středními školami stáli u zrodu projektu 3V – vědě a výzkumu vstříc. Byl to prv...

Středoškoláci mění s Ekoškolou své okolí

Kategorie: Environmentální výchova Autor: TEREZA

Žáci středních škol zapojených do programu Ekoškola mění prostředí školy i okolí tak, aby se v něm cítili lépe a zároveň byli šetrnější k životnímu prostředí. 

Velké změny začínají od nejmenších

Kategorie: Mateřská škola Autor: TEREZA

Děti, které zkoumají své okolí. Zajímají se o to, jak funguje jejich škola a jak by mohly její prostředí zlepšit. Chodí ve výuce ven, bádají o přírodě a učí se vlastní zkušeností. Děti, které spolupracují mezi sebou a respektují se navzájem. Děti,...

Audiovizuální vzdělávací lekce - Současná ruská propaganda

Kategorie: Společenské vědy Autor: jsns.cz

Na vzdělávacím portálu jsns.cz s audiovizuálními lekcemi jsou publikovány materiály vhodné k mediálnímu vzdělávání. V loňském roce se portál zaměřil na současnou intenzivní ruskou, respektive proruskou propagandu, které jsou vystaveni čeští občané.

Program Ekoškola

Kategorie: Environmentální výchova Autor: TEREZA

UNEP, program OSN pro životní prostředí v současnosti oceňuje „Ekoškolu“, jako modelový program pro environmentální výchovu, management a certifikaci na mezinárodní úrovni. V České republice tento program koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Hello Czech Republik – Doma v nové zemi

Kategorie: Environmentální výchova Autor: META

Hello Czech Republic – Doma v nové zemi je metodická příručka určená zejména učitelům základních a středních škol, kteří chtějí ve svých třídách kultivovat diskuzi na témata uprchlictví, odcizení, identita, práce s předsudky a stereotypy či zajišt...

Program GLOBE v ČR

Kategorie: Environmentální výchova Autor: TEREZA

V mezinárodním programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) žáci zkoumají přírodu v okolí své školy. Tito tzv. gloubáci se nejčastěji zabývají hydrologií, meteorologií, pedologií, fenologií, koloběhem uhlíku. Mnozí z...