Projekty

LARPIS

Kategorie: Společenské vědy Autor: LARPIS

Projekt LARPIS vznikl v listopadu 2016 s cílem přivést do prostředí školní výuky formu tzv. edukačního larpu. Ten spočívá ve výuce formou hraní rolí, kdy je studentovi svěřena role v příběhu, skrze nějž získává povědomí o probíraném tématu. Role je mu do jisté míry určena, do jisté míry ji formuje sám.

Řízení školy onlineVize LARPISu

Vize LARPISu spočívá ve snaze seznámit s larpy jednak pedagogickou veřejnost – pedagogy, kteří si s námi mohou larpy zahrát, poznat je a následně je zařadit do své výuky, jednak s nimi seznámit také studenty, kteří se nebudou neotřelých forem výuky obávat a budou je od školy třeba i vyžadovat. Realizujeme tedy larpy pro (nejen) pedagogickou veřejnost – na příklad jsme skrze EDUpoint larpovali ve Skautském institutu, ale také larpy pro studenty, třídní kolektivy. Zde pracujeme především s larpy historickými, ale také literárními či sociálními, které jsou skvělou formou pro realizování třídnických hodin.

Edularp

Forma tzv. edularpů je součástí výuky ve skandinávských školách a skandinávské pedagogice. Právě zdejší pedagogikou jsou inspirovány také zakladatelky projektu, Ivana Veselková a Stanislava Černá, které samy působí jako pedagožky a úspěšně uplatňují metodu edularpů i ve své vlastní pedagogické praxi.

web: www.larpis.cz

Řízení školy online


Diskuse - Počet příspěvků: 0