Aktuality

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Aktuality - Prosinec 2013

Učitelé budou mít nový kariérní systém

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: novinky.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje nový kariérní systém pro učitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Systém umožní učitelům celoživotní zvyšování kvality jejich práce propojené s atestacemi a navázan...

Církve chtějí mít více škol. K víře ale nikoho nenutíme, tvrdí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: idnes.cz

O necelou pětinu se za posledních deset let zvýšil počet žáků církevních škol a velmi pravděpodobně dál poroste. Církve totiž chtějí zakládat či rozšiřovat další školky, gymnázia či vzdělávat pracovníky svých charitativních organizací. I nadále al...

Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává, předkládá a zveřejňuje v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Výroční zprávu o stavu a rozvo...

Výnos č. 9/2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT stanovuje tímto výnosem postup pro vydávání rozhodnutí o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce pro základní a střední školy, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Dosavadní Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k post...

Je tu druhý ročník Extra třídy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Extra třída umožňuje dětem reálně přispět k veřejnému životu a získat za svou snahu ocenění mimo školu. Projekty třídních kolektivů přibližují vzdělávání praktickému životu a zároveň umožňují obcím nahlédnout do dění ve školách. Přínos takové spol...

Projekt Poslpolu: Podpora spolupráce škol a firem

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Do 20. prosince je v rámci pilotáže projektu Pospolu možné přihlásit do nového zadávacího řízení na 20 partnerství škol a firem a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 milionu korun.

Souhrnná závěrečná zpráva z dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Předkládaná zpráva shrnuje průběh dvouletého období pokusného ověřování Individuálního výchovného programu a představuje stěžejní výstupy tohoto šetření. Dále předkládá podněty pro podporu jeho využívání v širší praxi.

Z Kulatého stolu SKAV a EDUin: Politizace školství není hrozba, ale realita

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

EDUin publikoval obrazový záznam kulatého stolu SKAV a EDUin z minulého týdne, kde se diskutovalo o vztazích ředitelů a zřizovatelů. Řešily se především otázky spojené s konkurzy a rekonkurzy, které vyvolala změna v zákoně stanovující funkční obdo...

Školy se do výuky nového písma nehrnou

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: novinky.cz

Nové písmo podobající se tiskacímu Comenia Script bylo velkou novinkou letošního školního roku. Školy jsou ale opatrné a zájem o něj nemají. Zavedla jej zhruba jen každá dvacátá škola ze čtyř tisícovek. A většinou školy nevyučují Comenii ve všech ...

Pokusné ověřování výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky – Matematika+

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona vyhlašuje pokusné ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profil...

Informace o Mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením spravedlivého přístupu ke vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tiskovou zprávu a prezentace informující o mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením spravedlivého přístupu ke vzdělávání, která se uskutečnila dne 6. prosince 2013.

Dotační program MŠMT – „Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluc...

Vychází průvodce programem Erasmus+. V roce 2014 je k dispozici 1,8 miliardy eur

Kategorie: Ostatní

Organizace, které se v roce 2014 budou ucházet o finanční prostředky z nového programu Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+, se mohou od dnešního dne pustit do přípravy svých žádostí. Podrobné informace k podává...

Tablet při výuce pomáhá, chytrý telefon spíš ruší

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČTK

Tablet při výuce pomáhá, chytré telefony spíš ruší. Díky tabletům jsou hodiny zábavnější, školáci mají rychlý přístup k informacím, zároveň ale tablety často odvádějí pozornost studentů od vyučované látky. S těmito závěry přišel průzkum TNS AISA p...

Informační bulletin Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ÚOOÚ

Informační bulletin 1/2013

Školy hlásí boom ruštiny, studenti ji sami chtějí

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: novinky.cz

Domluvit se se soupeřkami na závodech, zhlédnout film v originále nebo si sehnat atraktivní pracovní místo. I takové mohou být motivace studentů, kteří se dnes pustí do zdolávání ruského jazyka. Učí se ho v Karlových Varech, stejně jako v Hradci K...

Matematika jde žákům lépe, zjistila PISA. První příčky obsadili Asiaté

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: denik.cz

Konečně dobrá zpráva, alespoň ta hlavní. Deváťáci z českých základních škol 
a kvartáni z víceletých gymnázií se za poslední tři roky zlepšili ve všech třech základních sledovaných ukazatelích, tedy matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti.

Spolupracovat se školami bude pro firmy daňově výhodnější

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Poslanecká sněmovna na svém prvním zasedání dne 27. listopadu 2013 schválila zákonné opatření Senátu, jehož součástí je i úprava daňových zvýhodnění pro firmy spolupracujících se školami na odborném vzdělávání. Toto zákonné opatření, které bude úč...

Učitelé by mohli v budoucnu procházet čtyřmi kariérními stupni

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje nový kariérní systém pro učitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Cílem je umožnit učitelům celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojené s atestacemi a nav...

Nabídka práce