Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Listopad 2016

Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy občanského vzdělávání a dějin 20. století v roce 2017

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy, občanského vzdělávání a dějin 20. století v roce 2017 .

Bezpečné prostředí ve škole? Žáci se k sobě chovají tak, jak to vidí u učitelů

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: EDUin

Nabízíme zápis a obrazový záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Bezpečné prostředí ve škole a jak ho zajistit. Debata se konala 24. listopadu, účastnili se jí Libuše Slavíková, ředitelka ZŠ Zahradní v Chomutově, Martin Procházka, ředitel Pr...

Čeští čtvrťáci nemají školu moc rádi

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Novinky.cz

Čeští žáci čtvrtých tříd mají ve srovnání se zahraničními vrstevníky malý zájem o matematiku i přírodovědu, ani v jednom z těchto dvou předmětů si nevěří. Do školy chodí čeští žáci nejméně rádi ze všech zemí, které se testování TIMSS 2015 zúčastnily.

Změny financování školství půjdou do závěrečného schvalování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Novinky.cz

Poslanecká sněmovna poslala vládní novelu školského zákona do závěrečného schvalování. Součástí novely jsou například změny financování regionálního školství nebo ustanovení týkající se ochrany učitelů před napadáním ze strany žáků.

DZS bude mít nové vedení. CERMAT dál povede Zíka

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Výběrová řízení na ředitele Domu zahraniční spolupráce (DZS) a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) byla ukončena. Do čela DZS se postaví Dana Petrova, ve vedení CERMATu zůstává dosavadní ředitel Jiří Zíka.

Přehled vybraných informací a zajímavostí ze zahraničí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Česká školní inspekce nabízí všem zájemcům o problematiku vzdělávání přehledy vybraných informací a zajímavostí ze zahraničních elektronických zdrojů. Zpracovávány jsou zejména vybrané informace z oblasti hodnocení kvality procesů ve vzdělávání (n...

Otevřený dopis poslankyním a poslancům PSP ČR, aby podpořili otevřené vzdělávání v hlasování o novele autorského zákona

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, jménem Aliance pro otevřené vzdělávání a společnosti EDUin Vás chceme požádat o podporu při následujícím hlasování sněmovny o takzvaném autorském zákoně.

Dodatek č. 1 ke zkoušce Matematika+ od roku 2017

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek č. 1 k Vyhlášení pokusného ověřování vědomostí a dovedností středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky - Matematika+ od roku 2017 č. j. MSMT-3378...

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v Programu Č. VIII

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

PROGRAM č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách byl prodloužen do 15. 12. 2016, 24:00 hodin.

Za úraz při školním výletě nebo při tělocviku už nemusí u soudu skončit jen učitel, ale celá škola.

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Česká škola

Novela zákona o trestně právní odpovědnosti právnických osob, která začne platit od 1. prosince, zahrnuje mezi trestné činy, za které lze odsoudit právnickou osobu, i takzvané nedbalostní trestné činy. Za ty byl dosud odpovědný jen konkrétní učite...

Kluci raději vaří, než montují

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Novinky.cz

Dnes už stoprocentně neplatí, že dívky v rámci výuky odborných předmětů na základní škole jenom vaří a kluci chodí do dílen. Mnozí chlapci se totiž raději chopí vařečky než šroubováku.

Na podporu výzkumu jde z OP VVV už 2,5 miliardy Korun

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání registruje už čtyři projekty zaměřené na výzkum, které dostanou dotace. Jedná se o projekty v rámci prioritní osy 1 s názvem Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a v prioritní ose 2 s názvem Rozvoj vys...

NIDV podporuje umělecké vzdělávání

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: NIDV

Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze 2 se v úterý 29. listopadu 2016 sešli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace ZUŠ ČR, Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, SUŠ a České školní inspekce, aby diskutovali na aktuální téma „...

Domácí vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Wolters Kluwer ČR

Domácí vzdělávání (dále též „DV“) zůstává nadále zvláštní formou vzdělávání, a jinak to ve školském systému, kde je povinná školní docházka, snad ani nejde. Nicméně za dvacet let existence v ČR se již etablovalo a počty zájemců trvale mírně narůst...

Minecraft – hra, nebo výukový nástroj?

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Wolters Kluwer

Zkuste přijít do třídy a zeptat se, kdo už slyšel o hře Minecraft. Přihlásí se 90 % z přítomných žáku. Když se zeptáte, kdo jí už hrál, nebo stále hraje, tak se jich přihlásí v průměru tři čtvrtiny. A zajímavé je, že není podstatné, v jaké třídě č...

Program Rozumíme penězům naučil hospodařit už 26 000 dětí

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MONETA Money Bank

Již 10 let se děti v České republice učí finanční gramotnosti v rámci vzdělávacího programu Rozumíme penězům, který realizuje občanské sdružení AISIS ve spolupráci s MONETA Money Bank jako finančním partnerem. Program vznikl jako reakce na chybějí...

Výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2015

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Na jaře roku 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v rámci mezinárodního projektu TIMSS. Jde o projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), která působí v oblasti měření výsledků vzd...

Začne Evropský týden odborných dovedností

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ve všech zemích Evropské unie se ve dnech 5. až 9. prosince 2016 uskuteční Evropský týden odborných dovedností. Má upozornit na to, že odborné vzdělávání, jímž v České republice prochází více než 70 % populace, je cestou k dobrému uplatnění na trh...

Výsledky TIMSS 2015 – Znalosti žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Na jaře roku 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v rámci mezinárodního projektu TIMSS. Jde o projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), která působí v oblasti měření výsledků vzd...

Rodiče nemají dost informací o státních přijímačkách, uvedli učitelé v průzkumu

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Novinky.cz

Většina učitelů základních škol si myslí, že rodiče nemají dostatek informací o státních přijímacích zkouškách na střední školy. Vyplývá to ze šetření neziskové organizace EDULAB. Podle něj by také nemalá část učitelů uvítala pomoc při přípravě na...

Nabídka práce