Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Červen 2016

Většina dětí si přinesla vyznamenání, tisíce viděly pětku

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Novinky.cz

Samé biče, sem tam labuť. Většina dětí zamířila ve čtvrtek domů s lehkým srdcem, protože se průměr jejich známek na vysvědčení vejde do 1,5 a nic horšího než dvojku nemají. Loudaly se ty děti, které si nesly v aktovce certifikát s pětkou. Ale nejd...

Co a proč se zlepšilo za pět let existence státních maturit

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: EDUin

I když letos pozornosti dominují především úlohy v maturitních testech a porušení zákona, je dobré připomenout, jakými zásadními změnami z hlediska maturantů a jejich informovanosti o podobě a výsledcích zkoušky prošla státní maturita od svého vzn...

1. zasedání nové Rady pro velké infrastruktury

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŚMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová uvítala dnes odpoledne v roli předsedkyně Rady pro velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace její členy na 1. zasedání v nově konstituovaném složení.

Ministryně školství Kateřina Valachová navštívila NIDV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

V rámci svých plánovaných návštěv ostatních přímo řízených organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zavítala ve středu 29. června 2016 ministryně školství Kateřina Valachová v doprovodu svých náměstků Stanislava Štecha, Václava Pícl...

Fakta a mediální obraz školního roku

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: iHned.cz

Šlágrem školního roku byla inkluze. Média ji líčila jako pohromu a nebezpečí. Ve skutečnosti šlo jen o drobnou úpravu deset let staré praxe

MŠMT k nepravdivým informacím deníku Blesk

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŚMT

MŠMT včera požádalo šéfredaktora deníku Blesk o úpravu textu, ve kterém paní redaktorka nepravdivě informovala o tom, jak bude financované společné vzdělávání. Na žádost nepřišla žádná reakce a ani nebyla vzata v potaz. Proto uveřejňujeme dopis v ...

Prohlášení Unie školských asociací ČR – CZESHA

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Unie CZESHA

Unie školských asociací ČR – CZESHA se na svém mimořádném zasedání dne 27. 6. 2016 v Praze jednoznačně připojila k „Výzvě AŘG ČR ředitelkám a ředitelům základních a středních škol“ ze dne 23. 6. 2016. Platové poměry v českém školství jsou ostudou ...

Poslanecká sněmovna schválila zákon na podporu sportu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Poslanecká sněmovna dnes schválila Zákon na podporu sportu.  Zákon si klade za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků.

ČŠI provedla první návštěvy zařízení pro institucionální výchovu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V období od června 2016 do ledna 2017 provede Česká školní inspekce inspekční činnost ve všech zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Půjde celkem o 58 zařízení, da...

Vysvědčení je „známkou“ spolupráce mezi rodiči, dětmi a učiteli

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Linka bezpečí

S koncem školního roku se zvyšuje počet hovorů, kdy se děti na Linku bezpečí obracejí ze strachu z vysvědčení a reakce rodičů. Nutné je však pátrat po příčinách špatných známek a vysvědčení brát jako výsledek nejen dítěte, ale i rodiče a učitele.

Vysvědčení pro digitalizaci škol je zatím mezi dvojkou a trojkou

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: AV Media

V ČR byla v roce 2014 schválena Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, tzv. Strategie 2020. Tento koncept byl přijat pedagogickou veřejností jako velmi zdařilý. Novodobé technologie a jejich využití ve školách nabízejí velký potenciál ve v...

Metodický pokyn ke svazkovým školám

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Průvodce a metodický návod navazuje na materiály, které byly připraveny a vydány MŠMT v letech 2009 a 2012, a to jako doplněk argumentačního průvodce „Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnost volby“. Průvodce představuje tzv. „svazkov...

MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zje...

Reakce MŠMT ke kontrolní akci NKÚ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) alokuje ...

MŠMT: Maturity odpovídají tomu, co se má na SŠ učit

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Novinky.cz

Ministerstvo školství odmítlo námitky skupiny odborníků, že by maturitní požadavky neodpovídaly tomu, co se má na gymnáziích a středních odborných školách učit. Kritizované logaritmické rovnice i oprava chyb v cizích textech jsou podle resortu v m...

Náš nový pražský institut zaplňuje mezery v diagnostice dětí, říká ředitelka Terapeutického centra Modré dveře

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Novinky.cz

Terapeutické centrum Modré dveře, zabývající se bio-psycho-sociální pomocí v Kostelci nad Černými lesy a Říčanech, se v květnu rozšířilo do pražské Hostivaře. Institut psychoterapie a poradenství nabízí široké spektrum služeb určené především rodi...

Střední školy: Změny v oblasti společného vzdělávání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo základní informace pro střední školy a konzervatoře v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace, tak využití a financování podpůrných opatření.

Vláda schválila navýšení peněz na platy učitelů o 8 procent

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vláda schválila osmiprocentní růst platů učitelů. Z toho platové tarify by měly stoupnout o šest procent. Celkem se jedná o 5,5 mld. Kč navíc. Peníze na platy dalších pracovníků ve školství se zvýší o pět procent, přičemž v tarifech se zvýšení pro...

Z OP VVV půjde na společné vzdělávání více než miliarda

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhodnotil projektové žádosti předložené do výzvy Inkluzivní vzdělávání. Výzva byla zaměřena na společné vzdělávání v mateřských školách, pr...

Diskriminací učňů s maturitou jde vláda proti vlastním záměrům

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: EDUin

Snaha odradit od maturitní zkoušky učně jde ve svých důsledcích proti snaze vlády vycházet vstříc zaměstnavatelům, kterým se nedostává kvalifikovaných zaměstnanců. Právě o vyučené s maturitou je mimořádný zájem. Proto je nepřijatelné, aby maturitn...

Nabídka práce