DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Rozšiřující studium učitelství mateřských škol

Termín od 16.09.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 25 000 Kč

Program je určen absolventům vysokých škol oborů učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, pedagogika a absolventům VOŠ oborů vychovatelství, kteří pracují jako učitelé v MŠ. Studium je koncipován o podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., ...

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ

Termín od 02.10.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 21 600 Kč

Program je určen kvalifikovaným učitelům MŠ, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo MŠ a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Studium je koncipováno podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a podle § 2 vyh...

Doplňující metodické studium angličtiny

Termín od 08.09.2017 do 22.12.2017 Instituce: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Místo konání: Kolejní 2a, Praha 6 Cena: 5 950 Kč

Angličtina z pohledu metodiky. Doplňující metodické studium je akreditované jednosemestrální studium zaměřené na získání profesní kvalifikace v oblasti metodiky anglického jazyka. Umožňuje získat metodické oprávnění učit a zároveň přispívá k tomu, aby se účastníkům z řad učitelů učilo lépe. Budet...

Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (pro školní rok 2017/2018) KURZ NAPLNĚN!

Termín 19.09.2017 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kurz je vhodný pro realizaci šablony MŠ I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních v...

Volná místa na kurz Persona Dolls

Termín od 21.09.2017 do 23.09.2017 Instituce: Člověk v tísni, o.p.s. Místo konání: místo bude upřesněno, Praha Cena: 16 000 Kč

Panenky s osobností nebo-li Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí, jak reagovat na předsudky a jak podporovat naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP.

Rozvoj předčtenářských dovedností v MŠ

Termín od 02.10.2017 do 03.10.2017 Instituce: Vzdělávací centrum Hello s.r.o. Místo konání: Novinářská 7, Ostrava Cena: 1 900 Kč

Prakticky a interaktivně vedený seminář, zaměřený na aktualizování a prohloubení znalostí a praktických dovedností při rozvíjení předčtenářských dovedností, formou propojení teorie a praxe, názornými ukázkami a prožitkovými praktickými činnostmi.

Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika: zkušenosti z MŠ Semínko v areálu Toulcova dvora

Termín 11.10.2017 Instituce: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Cena: 650 Kč

Cílem semináře je inspirovat a motivovat učitele v MŠ k upření pozornosti na pobyt ve venkovním přírodním prostředí. Přejeme si, aby si učitelé uvědomili význam pobytu v přírodním prostředí pro zdravý rozvoj dítěte a získali informace, jak na to.

Poznej sám sebe

Termín od 19.10.2017 do 20.10.2017 Instituce: Vzdělávací centrum Hello s.r.o. Místo konání: Novinářská 7, Ostrava Cena: 2 250 Kč

Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se základními prvky a projevy emoční inteligence, naučit se analyzovat tyto projevy u sebe i druhých a využívat je v týmové práci. Kurz je bude zaměřen na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání, na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení ...

Jak učit, žít a nezbláznit se v mateřské škole - celostátní konference

Termín 13.11.2017 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Táboritská 23/1000, Praha 3 Cena: 1 500 Kč

Zveme Vás na opakování celostátní konference „Jak učit, žít a nezbláznit se v mateřské škole“. Tuto úspěšnou konferenci jsme pořádali letos v dubnu pod záštitou MŠMT v Brně. Na základě skvělého hodnocení od účastníků a Vašich dotazů jsme se rozhodli konferenci uspořádat ještě jednou, a to tentok...

Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí

Termín 14.11.2017 Instituce: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Cena: 650 Kč

Jde o prakticky zaměřený seminář, kde si účastníci budou moci vše vyzkoušet, a plně tak porozumět příčinám a možnostem nápravy nezpěvnosti. Centrem pozornosti budou: a) metodika hlasové výchovy dětí, b) cvičení vedoucí k rozvoji celkové hudebnosti dítěte. Lektorka: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (pro školní rok 2017/2018, studijní skupina LOGO2)

Termín 04.12.2017 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kurz je vhodný pro realizaci šablony MŠ I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních v...

Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma

Termín 05.01.2018 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 150 Kč

Seminář nabízí pedagogům konkrétní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do ZŠ. Podrobně prezentovány budou jak výchovné, tak především výukové předpoklady dítěte jako významné diagnostické vodítko připravenosti – zralosti. Přehled a zmapování základních dovedností a schopností...

Individualizace v mateřské škole

Termín od 16.01.2018 do 05.02.2018 Instituce: Vzdělávací centrum Hello s.r.o. Místo konání: Novinářská 7, Ostrava Cena: 6 300 Kč

Kurz je koncipován tak, abyste po jeho absolvování získali ucelený, teoretický i praktický přehled o individualizovaném vzdělávání v předškolním věku, zlepšili si co nejvíce dovedností nezbytných pro kvalitní zvládnutí tématu. Teoretická i praktická část bude zaměřená na osobnostně orientovanou v...

Oblast vzdělávání

Typ události

Instituce