Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Dokumentace školy

Kázeňská opatření

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Zatímco právní nástroje (či přímo sankce) jsme v případě porušení povinností ze strany rodičů museli hledat v rámci celého právního řádu, opatření sankčního charakteru při protiprávním či jinak nežádoucím chování žáků nalezneme přímo ve školské le...

Manuál krizové komunikace

Autor/autoři: Michal Kaderka

Stala se vaše škola předmětem nežádoucího zájmu médií? V manuálu krizové komunikace naleznete zásady a možnosti krizové mediální komunikace i praktické situace a vhodné reakce na ně.

Novela vyhlášky o základním vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Dne 23. 7. 2012 byla ve Sbírce zákonů ČR publikována vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Obsah školního řádu

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Školní řád je logickým základem všech dalších interních směrnic školy. O školním řádu však bylo publikováno hodně článků, a proto budou v následujícím textu vyčleněny pouze ty části školního řádu, které jsou povinné a ve kterých se současně chybuj...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír

Publikováno: