Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Přehled událostí

Hodnocení maturitní zkoušky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Novelizovaná vyhláška č. 177/2009 Sb. účinná od 9. 11. 2012 zkracuje lhůty, ve kterých jsou výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části zpřístupněny řediteli školy a žákům (§ 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky má právo podat každý žák střední školy bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy, ve které se žák vzdělává (§ 82 školského zákona).

Přihlašování k maturitní zkoušce

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Nejčastěji se žák přihlašuje k maturitní zkoušce v řádném termínu. Řádným termínem je pro žáka ten termín, který následuje po úspěšném ukončení vzdělávání v posledním ročníku (§ 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Termíny konání maturitní zkoušky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy minimálně dva měsíce před konání ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části, a to tak ab...

Vyloučení ze zkoušky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyloučení je podmíněno porušováním pravidel pro konání zkoušek nebo jiným vážným narušováním průběhu zkoušek.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír

Publikováno: