Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Spisová služba

Další postupy ve spisové službě

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Vedení spisové služby v mimořádných situacích ve škole; spisová rozluka; kontrola plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, sankce.

Datové schránky pro školy

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Ministerstvo vnitra k 1. červenci 2017 rozšíří okruh subjektů, kterým zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. 

Jak si zřídit a nastavit datovou schránku ve škole?

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Školy mají na výběr ze dvou způsobů elektronické komunikace, buď datovou schránkou, nebo e-mailem za pomoci uznávaného elektronického podpisu. V případě e-mailové komunikace by to pro školy neměl být vůbec žádný problém, neboť elektronický podpis ...

Kdy použít hlavičkový papír

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Používání „hlavičkového“ a „normálního“ papíru právní předpis neurčuje. Norma, která ve velké míře upravuje obsah „hlavičkového“ papíru, je ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Z obsahového hlediska se...

Odesílání a ukládání dokumentů

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Místo, způsoby a náležitosti odesílání dokumentů ze školy. Přechodné a následné ukládání dokumentů ve škole. Postup ukládání dokumentů a spisů do spisovny školy a její zabezpečení a provoz.

Příjem a evidence dokumentů ve škole

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Definování druhů a forem dokumentů. Způsoby příjmu dokumentu ve škole. Způsoby evidence dokumentů úředního charakteru a těch ostatních. Specifická evidence dokumentů dle právních předpisů. Náležitosti správné evidence dokumentů.

Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Stanovení místa a způsobu rozdělování dokumentů doručených do školy. Postupy oběhu dokumentů ve škole v závislosti na druhu dokumentu. Způsoby vyřizování doručených i vlastních dokumentů a přidělení spisových a skartačních znaků a skartačních lhůt.

Spisová služba ve školách a školských zařízeních

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Povinnosti škol a školských zařízení v oblastech vedení spisové služby a péče o dokumenty vyplývající z aktuálních právních předpisů. Vymezení nejdůležitějších zdrojů informací a stanovení organizačních opatření ve škole. Tvorba spisového řádu se ...

Tvorba spisu

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Možné způsoby zakládání spisu, jeho evidence a postup jeho uzavření. Zákonné náležitosti a označení spisu.

Úvod ke spisové službě

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Základní vymezení spisové služby, legislativní ukotvení evidence, archivace dokumentů a definování základních pojmů v těchto oblastech.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír

Publikováno: