Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Nakládání s dokumenty

Datové schránky pro školy

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Ministerstvo vnitra k 1. červenci 2017 rozšíří okruh subjektů, kterým zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. 

Kdy použít hlavičkový papír N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Používání „hlavičkového“ a „normálního“ papíru právní předpis neurčuje. Norma, která ve velké míře upravuje obsah „hlavičkového“ papíru, je ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Z obsahového hlediska se...

Odesílání a ukládání dokumentů

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Místo, způsoby a náležitosti odesílání dokumentů ze školy. Přechodné a následné ukládání dokumentů ve škole. Postup ukládání dokumentů a spisů do spisovny školy a její zabezpečení a provoz.

Příjem a evidence dokumentů ve škole

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Definování druhů a forem dokumentů. Způsoby příjmu dokumentu ve škole. Způsoby evidence dokumentů úředního charakteru a těch ostatních. Specifická evidence dokumentů dle právních předpisů. Náležitosti správné evidence dokumentů.

Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Stanovení místa a způsobu rozdělování dokumentů doručených do školy. Postupy oběhu dokumentů ve škole v závislosti na druhu dokumentu. Způsoby vyřizování doručených i vlastních dokumentů a přidělení spisových a skartačních znaků a skartačních lhůt.

Vyřazování dokumentů

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Způsoby vyřizování doručených i vlastních dokumentů a přidělení spisových a skartačních znaků a skartačních lhůt.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: