Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Spisová služba ve školách a školských zařízeních

Další postupy ve spisové službě

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Vedení spisové služby v mimořádných situacích ve škole; spisová rozluka; kontrola plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, sankce.

Spisová služba ve školách a školských zařízeních

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Povinnosti škol a školských zařízení v oblastech vedení spisové služby a péče o dokumenty vyplývající z aktuálních právních předpisů. Vymezení nejdůležitějších zdrojů informací a stanovení organizačních opatření ve škole. Tvorba spisového řádu se ...

Tvorba spisu

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Možné způsoby zakládání spisu, jeho evidence a postup jeho uzavření. Zákonné náležitosti a označení spisu.

Úvod ke spisové službě

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Základní vymezení spisové služby, legislativní ukotvení evidence, archivace dokumentů a definování základních pojmů v těchto oblastech.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír

Publikováno: