Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Správní řízení

Individuální vzdělávací plán

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obecně lze konstatovat, že se dítě může vzdělávat současně ve více mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že podá přihlášku ke vzdělávání v těchto školách, bude přijato a následně od určitého data zahájí v ...

Podmíněné vyloučení žáka a vyloučení žáka

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právnická osoba vykonávající činnost základní školy svým ředitelem může podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze žáka, který splnil povinnou školní docházku (§ 30 odst. 2 školského zákona).

Podmíněné vyloučení žáka ze školy

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika podmíněného vyloučení žáka ze školy Protokol o ústním jednání  Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: