Projekty

Světová škola

Kategorie: Společenské vědy Autor: Člověk v tísni

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžete ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Řízení školy onlineCertifikát Světová škola uděluje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 63 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, který je volně ke stažení. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.


Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • se žáci pod vedením týmu učitelů aktivně zabývají světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
 • je společným cílem přispět k řešení vybraného problému.

Tato kritéria jsou potřebná k dosažení prestižního titulu Světová škola a zároveň jsou obsahem certifikátu, který škola získává. Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen od roku 2006 a to díky stejnojmennému mezinárodnímu projektu, do kterého se Člověk v tísni v uplynulých letech zapojil. Ukázky výstupů z jednotlivých školních akcí naleznete např. ve Videogalerii (dokument Světová škola či záznam ze ZŠ Dukelská: Škola proti chudobě) nebo v sekci Inspirace pro školy.


Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

 • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana) do výuky (metodické materiály).
 • Konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do Školního vzdělávacího programu a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
 • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.
   

Pokud by vaše škola měla zájem o ocenění Světová škola usilovat, můžete počítat s výše uvedeným kompletním servisem ze strany organizátorů. Škola sama pak musí zajistit fungující školní tým vybraných pedagogů a motivovaných studentů a jejich účast na úvodním a závěrečném semináři.

Další ročník programu Světová škola probíhá od září 2017. Pro více informací a přihlášku na další školní rok můžete kontaktovat koordinátorku Kateřinu Sobotkovou: katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz

Projekt byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


Diskuse - Počet příspěvků: 0