Projekty

Výluka, z. s.

Kategorie: Vzdělávání žáků se SPU Autor: Výluka

Výluka je projekt, který zprostředkovává stáže na školách, kde si studenti a studentky maturitních ročníků a vysokých škol mohou zkusit učit dříve, než si podají přihlášky na pedagogické fakulty či pedagogická minim, nebo kde naopak, pokud o tom zatím neuvažovali, mohou alespoň zjistit, jestli je učitelství správnou cestou právě pro ně.

Řízení školyNápad na založení spolku Výluka vzešel z osobních motivací zakladatelek a také ze setkání s britským projektem Teach First, který pravidelně vysílá čerstvé absolventy vysokých škol učit do sociálně vyloučených lokalit. Výluka chce dávat studentům nepedagogických oborů, tedy těm, kteří si nezvolili učitelství jako své prioritní studium, možnost vyzkoušet si učit a zažít, jaké to je být týden na základní škole v pozici učitele.

Hlavním cílem Výluky je tedy přivést do školství a k výuce motivované studenty, potenciální učitele. Výluky nezačínají a nekončí samotným výjezdem, předchází jim příprava a následuje závěrečné zpětné zhodnocení spolu s diskuzí nad dalšími možnostmi získání akreditace k učitelství. Vedlejším cílem je pak navázání kontaktů mezi účastníky výluky, základními školami a jejich žáky.

Projekt Výluka je aktuálně ve fázi vysílání prvních týmů studentů na výluky na základní školy, v průběhu února budou otevřeny přihlášky pro další zájemce o stáž a v březnu se pak začne s přípravou dalších výluk.

Více o projektu Výluka


Diskuse - Počet příspěvků: 0